FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt08/05/2007

Vem står för skada i tak i bostadsrätt?

Hej. Jag har en brf lgh där det har blivit sprickor i taket i badrumet. Vem ska stå för reparationen? huset är ca16 år.

Lawline svarar

Hej! Det karakteristiska för en bostadsrätt är att bostadsrättshavaren själv svarar för det inre underhållet av lägenheten, om inte föreningen i stadgarna har tagit på sig denna skyldighet. I första hand får du alltså kontrollera vad som sägs angående detta i stadgarna. Det brukar finnas bestämmelser om en avsättning av medel till fonder för inre underhåll som bostadsrättshavarna kan använda för detta ändamål. (se bostadsrättslagen 9 kap. 5 § 1 st. 7 p.). Visar det sig att någon reglering inte finns blir 7 kap.12 § bostadsrättslagen tillämplig, se http://lagen.nu/1991:614#K7 . Där stadgas de undantag då föreningen skall stå för visst underhåll. Däremot faller skador i ditt innertak under ditt eget underhåll, såvida annat inte framgår av stagarna som nämnts ovan. Jag kan dock rekommendera dig att undersöka varifrån skadorna kan härledas, om det visar sig att någon annan pga vållande har orsakat skadorna. Har skadorna t.ex. orsakats av ett vattenläckage utan ditt vållande svarar föreningen, se 12 §. Med vänlig hälsning,
Peter AhlströmRådgivare