FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt22/04/2007

Kommersiellt utnyttjande av allemansrätten?

Hej Undrar över allemansrätten. Att jag som privatperson får använda mig av annans mark för att tälta är helt klart. Men hur är det om jag som företagare, vinstdrivande, har ett arrangemang där jag använder mig av annans mark för tältning? Är det så då att jag bör/måste kontakta markägaren och få tillstånd?

Lawline svarar

Hej! Allemansrätten är inte lagfäst men existerar ändå i svensk rätt. Därför kan det ibland vara svårt att avgöra exakt vad den omfattar. Precis som du säger gäller den dock t.ex. att man har rätt att tälta på annans mark. Detta gäller dock under förutsättning att hänsyn tas till markägaren och att tältningen inte innebär skador på marken. Dessutom måste visst avsånd hållas till bostadshus etc. om sådana finns på marken. Detta avstånd brukar man säga ligger på runt 60 m. En omdiskuterad fråga har varit om allemansrätten kan utnyttjas i kommersiella syften. Vägledning ger dock ett rättsfall från HD, NJA 1996 s 495. Där hade en näringsidkare anordnat flottfärder på annans mark. Markägaren ville dock nu att dessa skulle förbjudas och att näringsidkaren skulle betala ersättning till markägaren. HD sa här att allemansrätten kan utnyttjas kommersiellt om detta inte innebär att en viss toleransnivå överskrids. Detta innebär alltså att även om varje individs utnyttjande inte innebär ett överskridande av toleransnivån, kan verksamheten dock ändå anses vara otillåten om den sammanlagda effekten av nyttjandet gör att toleransnivån överskrids. I tidigare instanser hade näringsidkaren endast ådömts att betala skadestånd för den del av verksamheten som ansågs överskrida allemansrätten. HD ansåg dock slutligen att näringsidkaren skulle betala skadestånd för hela verksamheten. Sammantaget kan alltså sägas att allemansrätten visserligen kan utnyttjas kommersiellt, men den får då inte gå utöver vad markägaren generellt kan anses behöva stå ut med. Vänligen,
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000