FrågaSKATTERÄTTÖvrigt10/04/2007

Avdragsgilla förbättringsutgifter

Hej! Vilka kostnader får dras av vid försäljning av hus- tex för underhåll och förbättringar. Vad är det som gäller för summor och tidsperiod? mvh Lasse

Lawline svarar

Hej, Kapitalvinsten är skillnaden mellan ersättningen och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet är utgifter för anskaffningen ökat med utgifter för förbättring (Se http://www.lagen.nu/1999:1229#K44P13 ). Större förbättringar, som innebär att huset ändrar karaktär, kan dras av som förbättringsutgifter. Ett bra exempel är en nybyggd veranda (Se http://www.lagen.nu/1999:1229#K45P11 ). Förbättringen måste ha uppgått till minst 5000 kronor, men däremot finns det inte någon begränsning i tiden. Till omkostnadsbeloppet räknas också utgifter för förbättrande reparationer och underhåll. Detta tar sikte på utgifter i samband med renoveringsarbeten, t ex att måla om verandan (Se http://www.lagen.nu/1999:1229#K45P12 ). Dessa utgifter måste överstiga 5000 kronor och hänföra sig till något av de fem föregående beskattningsåren. Med vänlig hälsning,
Lucas GeislerRådgivare
Hittade du inte det du sökte?