FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt20/04/2007

Ersättningsanspråk vid osandad entre

Hej Jag halkade och bröt benet alldeles utanför entré till en matbutik 070206, direkt efter olyckfallet kom personalen ut och sandade. Ambulanspersonalen som hämtade mig sa \"Det här har vi väntat på, de är så dåliga på att sanda utanför entrén\". Jag har ställt krav på ekonomiskt ersättning från butiken. Har jag stöd enl. lagen på denna ersättning ? Butiken har lämnat detta krav till sitt försäkringsbolag, men ingen händer trots påstötning ett flertal gånger. Mvh// Carola Grip (Fortfarande på kryckor) 0297 49048

Lawline svarar

Hej! Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada (eller sakskada) ska ersätta skadan enligt 1§ 2 kap. Skadeståndslagen. Tryck http://www.lagen.nu/1972:207 . Först och främst krävs alltså en skada. Det rekvisitet (kravet) är ju uppfyllt då du brutit benet. Vidare krävs ett beteende hos den påstått skadeståndsansvarige som kan betecknas som uppsåtligt eller oaktsamt. I ditt fall handlar det om underlåtenhet att handla, dvs. underlåtenhet att sanda entren. I svensk rätt finns inte någon allmän plikt för medborgare att ingripa för att förebygga vare sig person- eller sakskador för andra. Från denna huvudregel finns dock ett antal undantag. T.ex. finns ett ansvar att sanda där det bör vara sandat. En affärsentre är ett sådant ställe. Att inte sanda utanför entren var alltså vårdslöst. Det måste också finnas ett orsakssamband mellan underlåtenheten att sanda och skadan. I ditt fall är det ju ingen tvekan om att ett sådant samband finns. Hade det varit sandat hade inte du brutit benet. Det brutna benet är en typisk följd av att entren inte var sandad. Rekvisiten (kraven) för att du ska få ersättning för skadan är alltså uppfyllda! Frågan är dock VEM som haft ansvaret för att sanda utanför entren. I grunden är det landets kommuner som enligt lag har ett särskilt ansvar för att snöröja och sanda allmänna platser, exempelvis gator, torg, parker och gångbanor. Lagen ger dock kommunerna utrymme att lägga över ansvaret för gångbanerenhållningen på fastighetsägarna. Du bör alltså ta reda på om det är kommunen eller affären som har ansvaret för sandningen utanför entren. Den som har ansvaret är den som är skyldig att ersätta dig för den skada som uppstått. Även ekonomiska följdskador ska ersättas, som tex. förlorad arbetsinkomst för att du inte kunnat jobba pga. skadan. Hoppas att det går bra och att du är nöjd med svaret! Mvh
Emma SchröderRådgivare