FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt09/04/2007

Skadestånd i bodelning

Hej! Jag undrar över om ett skadestånd ska ingå i en bodelning? Min make satt häktad i 3 veckor efter att ha misshandlat mig. Vid rättegången stod ord mot ord vilket slutade med att domen blev "åtal" ogillas" och han friades. Jag begärde äktenskapsskillnad veckan efter misshandeln. Vi har små barn och därmed 6 månaders betänketid. Nu kommer det att utgå skadestånd för häktningstiden till min fd. make. Ska detta ingå i bodelningen? Vi var ju gifta när misshandeln skedde men kommer förmodligen att vara skilda när det utbetalas.

Lawline svarar

Hej, Tyvärr verkar det som om svaret på din fråga blir nej. Det som avgör ifall den skadeståndsfordran som din före detta make innehar skall ingå i bodelningen är nämligen tidpunkten då fordringen uppstod samt av vilket slag fordringen är. Enligt 9 kap 2 § äktenskapsbalken (ÄktB, se http://www.lagen.nu/1987:230 ) skall de tillgångar och skulder tas upp i bodelningen såsom de existerade vid tiden då äktenskapsskillnad väcktes (d v s den dag då ansökan om äktenskapsskillnad kom in till rätten). Frågan blir därför när skadeståndsfordringen skall anses ha uppkommit. Svaret på denna fråga är inte helt enkel eftersom detta inte är reglerat i lag. Normalt brukar dock tiden för den skadegörande handlingen vara avgörande, vilket talar för att fordringen uppkom i och med att din före detta man blev häktad. Enligt 10 kap 3 § ÄktB, skall dock i bodelningen inte ingå rättigheter som inte kan överlåtas eller som annars är av personlig art. Denna typ av egendom brukar kallas egendom av särskild art och frågan är alltså ifall din före detta makes skadeståndsfordran kan anses vara en sådan egendom. Även om rättsområdet här inte är helt klart så brukar skadestånd för ideellt lidande hänföras till denna grupp och anses därför inte omfattas av giftorätt. Med vänlig hälsning,
Elzbieta KaczorowskaRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”