Skrivna regler vid samäganderätt?

Hej vi är tre syskon som ärvt en fastighet.vi delar på fasta kostnader som skatt,el, kw som förbrukas då respektive anv stugan betalas för sig.Finns det några skrivna regler eller liknande som är bra för att slippa framtida tjafs ang renoveringar, skötsel, bokning av stugan osv

Lawline svarar

Hej!Tack för din fråga!I ditt och dina syskons fall är det fråga om samäganderätt då ni tillsammans äger fastigheten. De skrivna regler som finns på samäganderättsområdet är Samäganderättslagen, se http://www.lagen.nu/1904:48_s.1 . Den talar bland annat om att ägarna har lika mycket bestämmanderätt och dessa ska alltid komma överens först innan en åtgärd eller liknande företas exempelvis renovering, om det inte är fråga om en brådskande åtgärd, se 2 §. Kommer man inte överens kan man vända sig till rätten och få en god man förordnad som sedan förvaltar fastigheten, se 3 §. I övrigt ges inte mycket vägledning till exakt hur man ska förvalta sin fastighet eller hur bokning av fastigheten ska ske, bara att ni ska vara överens i alla frågor. Lagstiftaren har lämnat detta till ägarna själva att reglera vilket givetvis lämpar sig bäst. Ni får helt enkelt författa ett samäganderättsavtal tillsammans där ni reglerar alla frågor som ni anser vara viktiga att ta med och som anpassar sig till er specifika situation. Inga formkrav finns men det är alltid bäst att få det nertecknat och att ni alla skrivet under samt får varsitt exemplar. Det viktigaste med avtalet är också givetvis att ni är överens och att avtalet tydligt avspeglar era avsikter så att inte avtalet säger en sak men ni egentligen menar något annat. Det bästa är att kontakta en jurist som hjälper er att göra ett heltäckande avtal. I annat fall är ni givetvis välkomna att återkomma om ni vill ha ytterligare vägledning.Vänligen

Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000