FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt01/04/2007

Vad gäller beträffande avtalstid och uppsägning

Vad gäller när ett avtal ska sägas upp? Företag 1 har betalat företag 2 för en tjänst på 1 år. Det står inte någonstans i avtalet att avtalet fortlöper om ingen av parterna säger upp det. Ingen tidsbegränsning för någon av parterna. Ingen förbindlese för företag 1 som har beställt den här tjänsten av företag 2. Företag 2 hävdar att företag 1 måste fortsätta att betala löpande årsvis tills företag 1 meddelar uppsägning. De menar alltså att de kan fortsätta efter år 1 att fakturera år efter år. Företag 1 hävdar att det inte är påskrivet för mer än 1 år eftersom det inte finns någonstans att avtalet fortlöper. Måste inte företag 2 hänvisa i sitt avtal hur en uppsägning ska gå till och hur avtalet fortlöper med deras krav för uppsägningar etc? Tack för ett svar Mvh

Lawline svarar

Hej! Utgångspunkten för vad som gäller är avtalet, alltså vad avtalsparterna kommit överens om. Avtalsparterna kan i avtalet fritt avtala om vad som skall gälla beträffande avtalets giltighetstid, uppsägningstid, förlängning etc. Allmänt gäller att har ett avtal ingåtts för en bestämd tidsperiod så upphör det att gälla när den avtalade tidsperioden löpt ut. Har man inte i avtalet angivit hur länge avtalet är avsett att gälla anses det gälla tills vidare. Avtalet kan då sägas upp av endera part och upphör att gälla efter utgången av en skälig uppsägningstid. Vad som är skälig uppsägningstid varierar och beror på vilken typ av avtal det är och andra omständigheter. Vidare bör nämnas att vissa typer avtal naturligen är sådana att de ingås för en bestämd tid medan andra typiskt sett gäller tills vidare. Kan man inte utifrån avtalet utröna vad som gäller får man gå över till att tolka avtalet. I första hand genom att undersöka vad parterna avsåg när man ingick avtalet. Med Vänlig Hälsning
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”