FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt30/03/2007

Hyreskontraktets giltighet

Hej, jag hyr ett stall för 5 hästar. Endast jag har skrivit på nåt hyreskontrakt (hyresvärden har inte skrivit under),är kontraktet giltigt då? Jag har nu blivit uppsagd utan några som helst grunder. Vad ska jag göra ?

Lawline svarar

Hej. Det finns inga formkrav för hyresavtal utan även muntliga avtal gäller (JB12:2). Om du som hyresgäst begär att få ett skriftligt avtal är hyresvärden skyldig att upprätta ett. Hyresvärden har ingen rätt att säga upp dig helt utan grunder utan du har samma skydd som om skriftligt avtal funnits. Emellertid uppkommer det bevisproblem då inget skriftligt avtal finns. För att det skriftliga avtalet ska anses upprättat bör både hyresgäst och hyresvärd skrivit under. Om inget skriftligt avtal finns kommer du i en krånglig situation. Normalt bär den bevisbördan som hävdar att avtal finns, d.v.s. du. För att styrka detta får man se på ex. parternas agerande, d.v.s. hur länge du hyrt, hur ert hyresförhållande sett ut o.s.v., för att bestämma en gemensam partsvilja mellan dig och din hyresvärd. I detta ärendet rekommenderar jag att du kontaktar hyresnämnden i din kommun för vidare hjälp. Med vänlig hälsning,
Ola DavidssonRådgivare