Häva köp av bostadsrätt på grund av psykisk kris?

2007-04-08 i KÖPRÄTT
FRÅGA
När är det skäligt att häva ett köp av bostadsrätt? Min syster har lidit och lider fortfarande av en svår psykisk kris. Under denna har hon skrivit på och betalat handpenning på en lägenhet som hon inte kommer ha råd att köpa. Bla har hon fått ett lånelöfte på falska meriter, men inte fått lånet. Så vid tillträdet kommer det inte finnas några pengar. Är det rimligt att häva köpet? Finns det någon god sed att ta hänsyn till? Vad ska vi göra?
SVAR
Det finns en möjlighet att ogiltigförklara avtalet med åberopande av lag (1924:323) om verkan av avtal som slutits under påverkan av psykisk störning. Den hittar du här. Resultatet av att tillämpa lagen blir att avtalet är ogiltigt. Det krävs dock två saker vilket ni har bevisbördan för. Dels skall den psykiska störningen vara medicinskt påvisbar. Det innebär att din syster bör ha konstaterats psykiskt sjuk. Dels skall det finnas ett orsakssamband mellan den psykiska sjukdomen och köpet.

Detta kan vara svårt att visa på att dessa två förutsättningar förekommit. Jag är även skeptiskt till huruvida denna lag är tillämplig i detta fall. Psykisk kris, såsom du beskriver det, kan innefatta olika allvarliga sorters sjukdomar.

I övrigt kan jag hänvisa till 3:e kapitlet avtalslagen vilket du finner här. Kapitlet innehåller en bestämmelse som ligger närmast till hands att stödja sig på för det fall ovan nämnda lag inte är tillämpbar. 33 § avtalslagen är en generalklausul för att stävja så kallade ohederliga affärsavtal. Bestämmelsen skall användas med stor restriktivitet men är tillämpbar om motparten känt till att din syster var psykiskt instabil. Det skall då strida mot tro och heder att åberopa avtalet med tanke på omständigheterna när det ingicks.

Oaktat det ovan anförda kan det mycekt värt vara en idé att argumentera med säljaren utifrån det faktum att något lån inte beviljats och några pengar följdaktligen inte kan utbetalas. Din syster bör då behöva ersätta säljaren för de kostnader denna haft på grund av att köpet inte fullföljts.


Rasmus Fahlén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (920)
2021-12-01 Vilken ångerrätt gäller vid köp av telefonförsäljare?
2021-11-30 Samtycke vid digitalt presentkort
2021-10-31 Rätt till öppet köp?
2021-10-30 Vad kan man göra om säljaren är i dröjsmål med varans avlämnande?

Alla besvarade frågor (97702)