Marknadsföring mot barn

Vad säger lagen om marknadsföring gentemot barn?

Lawline svarar

Hej,Enligt Radio- och TV-lagen 7:4 får reklam i en TV-sändning inte syfta till att fånga uppmärksamheten hos barn under tolv år. I reklam i en TV-sändning får det inte heller uppträda personer eller figurer som spelar en framträdande roll i program som huvudsakligen vänder sig till barn under tolv år. Det får inte heller förekomma någon reklam omedelbart före eller efter ett barnprogram. Barnprogram får inte heller brytas av reklaminslag. Enligt 10:7 Radio- och TV-lagen ska sådan reklam anses som otillbörlig även enligt marknadsföringslagen. Dock sänder till exempel TV 3 och Kanal 5 inte från Sverige och omfattas därför inte av Radio- och TV-lagen.Angående annan form av reklam finns det inte direkt reglerat i någon speciell lag utan man får göra en bedömning om reklamen kan anses strida mot god marknadsföringssed eller annars kan anses vara otillbörligt mot konsumenterna enligt 4§ Marknadsföringslagen. Detta avgörs av Marknadsdomstolen. Till exempel så menar Marknadsdomstolen att det strider det mot god marknadsföringssed att skicka adresserad direktreklam till personer under 16 år. Du kan läsa lite mer om detta på www.konsumentverket.se .Hoppas att detta gav svar på din fråga,Med vänlig hälsning

Cecilia JohanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Reklam och marknadsföring? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000