FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt14/04/2007

Dom som grund för verkställighet hos KFM

Jag lånade i maj 2006 av min dåvarande flickvän 120,000 kr för att lösa en skatteskuld.Tanken hos oss var att denna skuld skulle regleras så fort som möjligt,några månader senare,men inget skuldebrev upprättades.I September samma år ville hon ha igen alla pengarna och jag förklarade då för henne att dom jobb jag gjort inte hade gett den avkastning som vi båda hoppats.Hon hänvisade då till ett utkast till ett avtal och menade att jag skulle betala henne vilket jag inte inte kunde då pengarna inte fanns samt att jag ansåg att det inte fanns ett avtal.Hon lämnade detta vidare till Kronofogdemyndigheten och jag bestred att där fanns ett avtal och då hamnade det hos Tingsrätten och jag bestred även där att det fanns ett avtal.Däremot har jag aldrig bestridit att jag är skyldig henne pengarna och jag har ända sen jag lånade pengarna betalat henne 1500 kr i månaden.I tingsrätten fick hon ett domslut på att jag är skyldig henne pengar vilken jag aldrig förnekat och jag medgav yrkandet i tingsrätten med.Dom slutet lyder så här. xxxxxx skall till xxxxxx betala 100955 kr jämte ränta på beloppet enligt 6§ räntelagen från och med 29 Januari 2007 till dess betalning sker. Min fråga är:Kan hon använda detta dokument till att begära verkställighet hos kronofogden trots att jag betalar henne 1500 kr i månaden? Tacksam för svar. Ha det gott.

Lawline svarar

Hej, Denna dom utgör en s.k. exekutionstitel (se UB 3:1 § 1 p. http://www.lagen.nu/1981:774), som kan användas för att begära verkställighet hos Kronofogdemyndigheten. Detta tvångvisa genomförande av vad som anges i domen görs på ansökan av borgenären, som bifogar domen till ansökan och erlägger en ansökningsavgift beroende på vilken typ av tillgångsundersökning (begränsad 500 kr., fullständig 1000 kr.) som KFM ska genomföra. KFM utmäter därefter egendom om sådan finns och inte utgör s.k. beneficie-egendom (eller annan särskild egendom som undantas). Läs mer om detta på Kronofogdemyndighetens hemsida (http://www.kronofogden.se). Emellertid måste det framstå som något oförskräckt av borgenärer (i allmänhet) att begära verkställighet av någon som medgivit fordran, betalar kontinuerligt och som kanske saknar utmätningsbar egendom, särskilt med tanke på risken att gäldenären blir avogt inställd mot just denne borgenär och försöker undandra sig betalning och utmätning. Under förutsättning att domen vunnit laga kraft, d.v.s. att ingendera parten överklagat innan fristen för överklagande gått ut (tre veckor från att domen meddelades), kan domen verkställas genast (UB 3:3 §). Något annat hinder (se t.ex. UB 3:4-9 §§) för henne att lägga domen till grund för verkställighet för den kvarvarande delen av skulden framgår i vart fall inte av frågan. Vänligen
Johan BergRådgivare
Hittade du inte det du sökte?