Förköpsrätt till fastighet

2007-04-05 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Vad betyder förköpsrätt ? Det finns ett avtal mellan två privatpersoner om en förköpsrätt, av ett antal fastigheter, förköpsrätten gäller tom 31/4-2007 och till en bestämd köpesumma. Om säljaren inte vill sälja, kan då köparen hävda att han vill utnyttja förköpsrätten och tvinga säljaren att sälja till det i avtalet satta priset ? Om så är fallet när senast måste hela köpeskillingen vara säljaren tillhanda.
SVAR
Hej,

En förköpsrätt innebär att en person har företräde framför andra köpare att köpa objektet vid en eventuell försäljning, ibland till ett bestämt pris. Det innebär alltså inte att säljaren måste sälja men om han väl gör det måste den som innehar förköpsrätt få möjlighet att köpa objektet innan det bjuds ut till försäljning. I praxis har det dock ansetts att förköpsrätt till fast egendom (fastighet) inte är bindande på grund av de formkrav som ställs på en fastighetsöverlåtelse. Detta innebär att denna klausul inte ger någon rättighet att förvärva fastigheten, se till exempel NJA 1994 s 69 ( http://lagen.nu/dom/1994/6224 ) med anvisningar samt NJA 1971 s 516 (http://lagen.nu/dom/2002/723 ) Undantag har dock gjorts i vissa fall av gåva, se till exempel NJA 1981 s 897 ( http://lagen.nu/dom/1981/4217 ). Det kan dock variera lite beroende på under vilka förhållande parterna har till varandra och hur den nuvarande ägaren har förvärvat fastigheterna.

Vänliga hälsningar
Cornelia Svensson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1639)
2018-04-18 Hur man kan påverka styrelsebeslut i samfällighetsförening.
2018-04-15 Skyldighet att betala för samägarens åtgärd på stuga.
2018-04-11 Gåva av fastighet och föreskrift om enskild egendom
2018-04-09 Rätt att sälja fastighet som man vunnit bättre rätt till via domstol

Alla besvarade frågor (53110)