FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt10/05/2007

Är kärleksbrev en allmän handling?

En svensk medborgare har ju rätt att ta del av allmänna handlingar. Anta att kommunfullmäktiges ordförande får ett personligt adresserat kärleksbrev till kommunalkontoret. Kan en journalist begära att få ta del av detta brev?

Lawline svarar

Hej, Enligt 2:4 Tryckfrihetsförordningen (TF, se http://lagen.nu/1949:105) är brev som är ställt personligen till någon som innehar befattning vid myndighet att anses som allmän handling om brevet gäller ärende eller annan fråga som ankommer på myndigheten. Kommunfullmäktiges ordförandes kärleksliv är inte något som faller inom området för myndighetens verksamhet. Därav är brevet inte en allmän handling och myndigheten har därför ingen skyldighet att lämna ut det. Självklart kan ordförande välja att dela med sig av brevet men någon skyldighet föreligger inte. Med vänlig hälsning
Cecilia JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo