FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt19/03/2007

Denuntiation vid överlåtelse av enkla skuldebrev

Angående överlåtelse av enkla skuldebrev. Måste meddelande om överlåtelse vara skriftlig? Måste överlåtelsen meddelas inom någon viss tid? Är det tillräckligt att meddela överlåtelsen genom att den gamla borgenären anger en ny namngiven borgenär på baksidan av skuldebrevet. Eller går det inte att meddela överlåtelsen och begära betalning vid samma tillfälle?

Lawline svarar

Meddelandet om överlåtelsen, eller denuntiationen som det egentligen heter finns till för att förvärvaren av skuldebrevet skall få ett skydd mot att gäldenären med befriande verkan betalar till överlåtaren samt mot möjligheten att fordringen tillfaller överlåtarens eventuella konkursbo. Därav ligger det i förvärvarens intresse att denuntiationen sker omgående efter överlåtelsen. 29 § samt 31 § skuldebrevslagen reglerar frågorna. Kraven är olika beroende på vilket skydd man eftersträvar. 29 § handlar om skyddet mot att gäldenären med befriande verkan betalar till överlåtaren. Här räcker det med att gäldenären haft skälig anledning att misstänka att skuldebrevet blivit överlåtet för att denne inte skall kunna betala med befriande verkan till överlåtaren. Det är oväsentligt på vilket sätt som detta skett och vem som har gjort det. Inga formella krav föreligger alltså. När det gäller 31 § kan enbart överlåtaren och förvärvaren denuntiera gäldenären, även om det ligger i förvärvarens intresse att så sker. I denuntiationen skall det uttryckligen framgå att det är fråga om överlåtelse av skuldebrevet. Det räcker att denuntiationen kommit gäldenären till handa, denne behöver alltså här inte ha läst den. Min rekommendation är därför att gäldenären enligt ovan denuntieras i en särskild handling så fort som möjligt efter att överlåtelsen skett.
Rasmus FahlénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”