FrågaKÖPRÄTTÖvrigt16/03/2007

Fel i varan vid kattköp

Jag är kattuppfödare med registerat stamnamn i SVERAK. Sålde en kattunge i januari och nu är de inte nöjda med katten . Det är inget fel på katten. De tycker bara inte att de kan hantera henne som de vill. Vad har jag för skyldigheter/rättigheter i en eventuell tvist? Jag är självklart mån om att katten får det bra och har en fortlöpande kontakt där vi hittills diskuterat olika lösningar, men det känns som om de kommer att vilja att jag tar tillbaks katten.

Lawline svarar

Hej, Vill köparen häva köpet, det vill säga att du tar tillbaka katten och ger dem köpeskillingen tillbaka, måste de som huvudregel åberopa någon form av ”fel i varan”. Deras grund synes i ditt fall vara att de har svårt att handskas med katten. Vad det beror på framgår emellertid inte av din fråga. Det kanske kan verka krasst, men i juridisk mening är en katt en ”lös sak”. Den första frågan blir då vilken lag som skall tillämpas. Du skriver att du är kattuppfödare, vilket tyder på att du är en näringsidkare i konsumentköplagens (KKL) mening. Förutsatt att de som köpt katten kan betraktas som konsumenter är då KKL tillämplig, se 1 §. Skulle så inte vara fallet gäller i första hand ert köpeavtals regler. Saknas sådan reglering i köpeavtalet gäller köplagen, som ger din motpart ett något svagare skydd. Jag utgår emellertid från att KKL är tillämplig. Med fel i KKL:s mening avses att varan avviker från vad som får anses avtalat vid köpet (se mer specificerat i 16 §). Är felet väsentligt för köparen, kan köpet hävas enligt 29 §. Att den som köpte katten har svårt att handskas med den är i mina ögon inte att betrakta som ett fel, om det inte beror på att katten exempelvis har någon form av sjukdom som förelåg redan vid köpet, etc. Varan kan enligt 16 § emellertid också anses felaktig om näringsidkaren inte upplyst konsumenten om omständigheter kring varans egenskaper och användning som konsumenten med fog kunnat förväntas bli upplyst om, och detta kan antas ha inverkat på köpet. Varan kan också betraktas som felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Skulle katten behöva skötas på ett visst sätt, som du känt till men inte upplyst köparen om, skulle ”varan” alltså kunna anses felaktig om köparen med vetskap om skötselinstruktionerna inte hade köpt katten. En vanlig villfarelse är att det enligt KKL skulle föreligga en rätt till öppet köp för konsumenten. Så är emellertid inte fallet. Sammanfattningsvis kan alltså sägas, att såvida katten inte kan anses ha något fel av väsentlig betydelse för köparen, föreligger ingen rätt till hävning. I ditt fall har jag svårt att se att köparen skulle ha rätt att häva köpet, men eftersom att jag inte har alla relevanta omständigheter kan jag inte ge dig ett säkert svar. KKL hittar du http://lagen.nu/1990:932. Med vänlig hälsning,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”