FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt08/04/2007

Rätt till förrådsutrymme

Har jag laglig rätt till förråd då jag hyr en lägenhet i första hand? Min hyresvärd säger nej med hänvisningen till att det inte står i mitt kontrakt, och tillägger att det inte finns tillräckligt med förråd i huset varför hyresgäster med större lägenheter har förtur (jag bor i en 2:a). Jag hävdar att alla hyresgäster har rätt till förrådsutrymme. Vad säger ni?

Lawline svarar

Din fråga rör vilken standard som är den lägsta godtagbara beträffande bostadslägenhet. Regler om detta stadgas i jordabalken (JB) 12 kap 18 a §. I det sjunde stycket i nämnda paragraf stadgas att det för lägsta godtagbara standard krävs att det finns tillgång till förrådsutrymmen inom fastigheten. Således är svaret på din fråga att du har rätt till förrådsutrymmen inom fastigheten, eftersom att dessa regler är tvingande och sålunda inte går att avtala bort till hyresgästens nackdel, se JB 12 kap 1 § 5 st. Vänd dig till hyresnämnden om dina krav inte biter på hyresvärden. Dessa kan då enligt JB 18 a § 1 st meddela ett så kallat upprustningsföreläggande till hyresvärden, det vill säga att han tvingas att tillse att lägenheten uppnår lägsta godtagbara standard. En förutsättning för detta är dock att upprustningen med hänsyn till kostnaderna för denna kan förväntas ge ett skäligt ekonomiskt utbyte för hyresvärden, enligt 18 a § 3 st 2 p. JB hittar du http://www.lagen.nu/1970:994. Vänlig hälsning,
Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?