FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt31/03/2007

Uppsägning och förlängning av hyresavtal

Hej! Jag har en fråga angående uppsägningstid på ett hyreskontrakt på ett möblerat rum, jag bor alltså inneboende. Kontraktet är skrivet till slutdatum 31/12 men uppsägningen uteblev. Hur lång uppsägningstid har man då på sådant kontrakt? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej! Hyresavtal kan ingås på bestämd eller obestämd tid. Ingås avtalet på obestämd tid krävs alltid uppsägning för att avtalet skall upphöra att gälla, 12:3 st 1 Jordabalken (JB). I ett fall så krävs uppsägning även när ett hyresavtal är skrivet på bestämd tid. Så är fallet om ett hyresförhållande (d.v.s. den sammanlagda tid lägenheten har hyrts ut till hyresgästen) har varat i mer än nio månader. (2 st) Avtal på bestämd tid förlängs på obestämd tid om: 1. Avtalet inte sägs upp trots att uppsägning skall ske och avtalet saknar bestämmelser om utebliven uppsägning, eller 2. Hyresgästen fortsätter att använda lägenheten i en månad efter avtalets utgång och hyresvärden inte har anmodat denne att flytta. (st 3) Har avtalet förlängts på obestämd tid gäller en uppsägningstid på tre månader, 12:4 st 1 p 1 JB. Har ett hyresförhållande varat i mer än tre månader skall uppsägningen vara skriftlig, 12:8 JB. Inom hyresrätten finns det något som kallas besittningsskydd, 12:45 JB, och detta innebär en rätt för hyresgästen att bo kvar i lägenheten trots hyresvärdens uppsägningar om inte någon omständighet som nämns i 12:46 JB föreligger. I ditt fall blir det dock inte aktuellt med något besittningsskydd om lägenheten är en del av huresvärdens egna bostad, 12:45 p 2. Med vänliga hälsningar
Sara OlssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?