FrågaKOMMERSIELL RÄTTÖvrigt31/03/2007

Rätt att läsa gåvobrev?

#GODKÄNN EJ - LÅNGT SVAR Har jag rätt att läsa ett gåvobrev (bostadsrätt)? Om jag har rätten, då mottagaren i gåvobrevet vägrar lämna ut det, hur kan jag då få tag på gåvobrevet. Tingsrätten ?

Lawline svarar

GÅVA AV BOSTADSRÄTT Ett viktigt undantag från huvudregeln om tradition som villkor för fullbordande av gåva av lös egendom gäller för gåva av bostadsrätt. Vid gåva av bostadsrätt är den centrala faktiska frågan om bostadsrättsföreningen (gäldenären) har underättats (denuntiation) om överlåtelsen av bostadsrätten ( NJA 1971 s.66 och NJA 1993 s.560). Det är således ej tillräckligt att ett gåvobrev har överlämnats till gåvotagaren för att vinna skydd mot givarens borgenärer. Hursomhelst är det av yttersta vikt att påpeka att detta resonemang tar sikte på relationen mellan gåvotagaren och givarens borgenärer och ej direkt på förhållandet mellan gåvotagaren och givaren. Frågan kvarstår om samma krav, underättelse till bostadsrättsföreningen, kan uppställas i relationen mellan givaren och gåvotagaren. Jag måste erkänna att det är delvis oklart om någon annan typ av utomobligatorisk (jurdisk rättighet som ej grundar sig på avtal) eller inomobligatorisk rättighet ( rättighet som har sin grund i avtalet) i det fallet att gåvotagaren med befogad tillit har förlitat sig på löftet, vidtagit åtgärder på grund av löftet och givaren måste ha insett detta. (jämför i detta fall med den avtalsrättsliga principen culpa in contrahendo). Ett rättsfall från Högsta Domstolen stöder detta resonemang även om det är behäftad med en ganska kort motivering ( NJA 1941 s.66). I detta fall så blev genom ett muntligt löfte gåvan giltig till och med mot givarens borgenärer. Hursomhelst så har detta fall blivit kritiserat i jurdisk litteratur och i NJA 1993 s.560 torde Högsta Domstolen ha uttalat sig på ett auktoritativt sätt vad gäller denna fråga:” En gåva av en bostadsrätt bör i stället, jämlikt grunderna för 3 § 3 st gåvolagen, anses bli fullbordad i förhållande till givaren på samma sätt som i förhållande till dennes borgenärer, dvs genom att föreningen underrättas om gåvan”. Jag ser inte heller något skäl varför gåvobrevet skulle kunna erhållas från Tingsrätten om de innehar det( vet ej vart brevet finns). Om gåvobrevet finns hos Tingsrätten har du rätt att ta del av det eftersom det mot all förmodan är en inkommen allmän handling som är förvarad hos Tingsrätten ( Tryckfrihetförordningen 2 kap. 3,6 §§). Det är grundlagsfäst att alla svenska medborgare i princip har rätt att ta del av allmänna inkomna handlingar. Det enda undantaget är om handlingen är hemlig och är belagd med sekretess enligt Sekretesslagen. Jag har dock svårt att se hur du med tvångsmässiga medel kan tvinga den person som har gåvobrevet att lämna det ifrån sig. Min slutsats är att fallet endast ger gåvotagaren en rätt mot givaren i det fallet att bostadsrättsföreningen har underättats om överlåtelsen. Vidare kan jag inte se att du har någon juridisk rätt att kräva att få se gåvobrevet.
Jacob ÖbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000