FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt19/03/2007

Skadestånd för förstört trägolv

Hade personalfest för landstingets personal i vår lilla restaurang( enskild firma) En av deltagarna hade stålförsedda stilettklackar och gjorde djupa hål i trägolv vid bar och dansgolv. Är det landstinget eller den enskilda som skall betala skadestånd. Vår försäkring täcker endast åtalbara skador.

Lawline svarar

Arbetsgivaren har enligt skadeståndslagen 3 kap. 1 § ett ansvar för sakskador som dess anställda vållar genom vårdslöshet i tjänsten. Tillämpligheten av denna regel är beroende av vem som anordnat personalfesten. Begreppet ”i tjänsten” ska nämligen tolkas vidsträckt. Om arbetsgivaren är den som anordnat festen rekommenderar jag att ni vänder er med ert anspråk på ersättning gentemot dem. Är det istället ett privat arrangemang som de anställda anordnat fristående från arbetsgivaren rekommenderar jag istället att ni vänder er gentemot den enskilda personen som orsakat skadan. Tillämplig lagregel är i det fallet skadeståndslagen 2 kap. 1 §. Gemensamt för de båda fallen är att det krävs vårdslöshet från arbetstagaren, denne borde alltså ha haft ett par andra skor på sig vilket i princip andra även skulle ha haft. Handlingen skall även ha varit inverkande på skadan. Kanske är inte ett trägolv anpassat för den typen av arrangemang ni anordnar, då kan det inte heller vara den anställdes fel att det blev hål i det. I vart fall kan det vara en jämkningsgrund för skadeståndet. Med vänlig hälsning
Rasmus FahlénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”