Rätt till egen bild

FRÅGA
Hej! Om man upptäcker sig själv på bild i tidningen utan att ha gett sitt tillstånd till det, vad kan man göra? Journalisten säger att dom enligt grundlagen har rätt till att publicera bilder så länge dom inte är kränkande och inte för reklam. Vilken grundlag och paragraf skulle det vara i såfall? Bryter inte tidningen mot PUL?
SVAR

Hej!Frågan om rätten till egen bild är minst sagt omdiskuterad och har medfört svåra juridiska gränsdragningsproblem. Utgångspunkten i Svensk rätt har varit att den enskildes rätt får stå tillbaka till förmån för yttrandefrihet och tryckfrihet. Det finns dock en del viktiga begränsningar där exempelvis näringsidkare förbjuds att använda sig av namn och bild i reklam utan samtycke från personen i fråga (se här Lag om namn och bild i reklam http://www.lagen.nu/1978:800). Även Personuppgiftslagen (http://www.lagen.nu/1998:204) medför skydd för den personliga integriteten.I ditt fall är Lag om namn och bild i reklam inte tillämplig då icke-kommersiella bilder faller utanför regleringen. Personuppgiftslagen blir däremot tillämplig på så sätt att en bild räknas som en personuppgift (se 3 § http://www.lagen.nu/1998:204) och får inte användas på ett sätt som är kränkande (se 2 § som i ditt fall får anses syfta till Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen och jämför med 13 och 15 §§ http://www.lagen.nu/1998:204).I Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (EKMR) stadgas i artikel 8 rätten till privatliv. Svenska domstolar är skyldiga att tillämpa EKMR och vid dömandet bortse från svenska rättsregler som strider mot denna konvention (se bland annat RF 2:23 och Europadomstolens praxis). Europadomstolen har bland annat slagit fast att det enligt artikel 8 finns en skyldighet för EU: s medlemsstater att vidta åtgärder för att skydda respekten för familjelivet och detta även inom sfären för relationer individer emellan. I ett fall som var uppe i Europadomstolen bedömdes bilder tagna på prinsessan Caroline av Monaco ha passerat gränsen för vad tryck- och yttrandefriheten tillåter. Detta är i och för sig ett mycket speciellt fall men det fastslås ändock att tryck- och yttrandefriheten ibland skall stå tillbaka till förmån för den personliga integriteten.I ditt fall tror jag tyvärr ändå att det är svårt att angripa bilderna i tidningen då de inte är av kommersiell eller kränkande art. Även i tveksamma fall så torde tryck- och yttrandefriheten ha företräde och omöjliggöra ett angripande av bilden.Som du märker är rättsområdet något oklart och kompliceras. Tillämplig, svensk lagstiftning hittar du i alla fall här:Tryckfrihetsförordningen (http://www.lagen.nu/1949:105)

Yttrandefrihetsgrundlagen (http://www.lagen.nu/1991:1469)

Lag om namn och bild i reklam (http://www.lagen.nu/1978:800)

Personuppgiftslagen (http://www.lagen.nu/1998:204)Är du även intresserad av att läsa mer om Europakonventionen och Europadomstolens praxis kan du göra det här (http://europa.eu.int/).Med vänlig hälsning,

Lisa Swanson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Reklam och marknadsföring (120)
2020-05-07 När får det ske en avbildning som används i reklam?
2020-04-28 Är det lagligt för butiker att annonsera om rea när det finns ett väldigt litet antal produkter?
2020-01-03 Bild på mig i reklam utan mitt samtycke
2019-12-09 Ersättning enligt 3 § lag om namn och bild i reklam

Alla besvarade frågor (81853)