FrågaSKATTERÄTTÖvrigt30/03/2007

Blandade fång

Hej, vi är två syskon som äger en fastighet. Syskon 1 vill ge sin del i fastigheten som gåva till syskon 2. Givet slopande av gåvoskatt, så är det inga konstigheter. Dock så vill samtidigt syskon 2 ge en summa pengar till syskon 1. Kommer detta betraktas som en försäljning? Hur kan denna överlåtesle genomföras skattemässigt riktigt? Tack

Lawline svarar

Hej, Överlåtelse genom gåva anses inte vara en avyttring av fastigheten och därmed kommer en kapitalvinstbeskattning inte ifråga, se inkomstskattelagen (IL) 44:21, http://www.lagen.nu/1999:1229 . Gåvotagaren inträder istället i givarens ställning och tar över fastighetens anskaffningsvärde i enlighet med den s.k. kontinuitetsprincipen – beskattning av kapitalvinsten övergår på gåvotagaren. För att en överlåtelse skall anses vara en gåva i rättslig bemärkelse krävs dels att en förmögenhetsöverföring har skett, dels att en benefik avsikt föreligger. Den benefika avsikten måste vara den verkliga avsikten, det får alltså inte vara en dold försäljning. Detta är särskilt ett problem vid så kallade blandade fång, då mottagaren utför någon form av motprestation. Vid överlåtelser av fastigheter tillämpas då emellertid den s.k. huvudsaklighetsprincipen. Om motprestationen är mindre än fastighetens taxeringsvärde, för beskattningsåret, betraktas överlåtelsen i sin helhet som en gåva och gåvotagaren inträder i givarens ställning i enlighet med kontinuitetsprincipen. Om den summa pengar syskon 2 ger till syskon 1 överstiger fastighetens halva taxeringsvärde (eftersom endast halva fastigheten ges bort) kommer överlåtelsen att betraktas som en försäljning och vinsten skall kapitalvinstbeskattas. Om summan pengar istället understiger fastighetens halva taxeringsvärde kommer överlåtelsen att betraktas som en gåva i sin helhet. Med vänlig hälsning
Martin ÅgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”