FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt09/03/2007

Förvaltning av gemensamhetsmark

Hej, i / på min fastighet finns insprängt 3 radhus, marken runt dessa (ca 2hektar) är s.k. "gemensamhetsmark". Jag äger marken, men radhusägarna beter sig som om dom ägde den. Dvs dom vill tex ställa dit hästar, söka EU-bidrag etc. Jag tror att dom får göra varken det ena eller det andra. Hur ligger det egentligen till? Det är en gemensamhetsanläggning/gemensamhetsmark det är fråga om. När jag söker finns det bara benämt i diverse tvister "gemensamhetsanläggning". Men enligt lantmäteriet så faller gemensamhetsmark under samma benämning.

Lawline svarar

Hej! En gemensamhetsanläggning är något som bildas genom förrättning. Detta regleras i anläggningslagen (se http://lagen.nu/1973:1149 ). Efter vad jag kan förstå av Er fråga så utgör Er mark redan gemensamhetsanläggning (gemensamhetsmark). Enligt lagens 2 § kan även byggnader på ofri grund höra till anläggningen (radhusen). Eftersom Ni äger marken går jag inte in i reglerna om inlöst mark. I anläggningslagens 14 § står det att gemensamhetsanläggningen och rätten till utrymme är samfällda för de fastigheter som deltager i anlägggningen (även radhusen kan deltaga i anläggningen men jag vet inte hur man har beslutat i Ert fall). Lagen om förvaltning av samfälligheter (se http://lagen.nu/1973:1150 ) är tillämplig ifråga om förvaltningen av gemensamhetsanläggningen. Enligt lagens 4 § förvaltas samfälligheten antingen direkt av delägarna (delägarförvaltning) eller av särskilt bildad samfällighetsförening (föreningsförvaltning). I Ert fall torde det röra sig om delägarförvaltning, eftersom ni inte verkat ha bildat någon särskild förening. Reglerna för delägarförvaltning finns i 6-16 §§ i lagen. I 6 § står det att delägarna beslutar gemensamt vid delägarförvaltning. Delägarna kan alltså inte bete sig hur som helst, utan gemensamma beslut krävs. Att ensidigt besluta att ta dit hästar är alltså inte ok. Frågan om ansökan om EU-bidrag är svår att svara på eftersom jag inte vet vad det gäller. Sammanfattningsvis: Vid delägarförvaltning av en samfällighet krävs gemensamma beslut av delägarna. Med vänliga hälsningar,
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000