FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt03/03/2007

Avtal slutet under påverkan av psykisk störning

Hej! Min fru övertalade mig att skriva över allt mitt lösöre på henne (både nu och i framtiden). Detta gick jag med på men nu ångrar jag mig och hon säger att detta kan endast hävas genom domstol. Är det verkligen så? Jag själv är diagnosticerad som sjuk och har ibland svårt att förstå vad jag ger mig in på. Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej, Hej, Till att börja med kan nämnas att ett avtal av detta slag kan, om parterna är överens, hävas genom ett nytt avtal som anger att det gamla inte längre gäller. I ett sådant fall krävs således ingen dom. Skulle det vara så att din fru inte vill undanröja avtalet måste du gå till domstol för att försöka få det hävt. Du beskriver dig själv som att stundvis vara lättsinnig, vilket du också har medicinskt stöd för. Det finns en Lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning (du hittar den http://lagen.nu/1924:323). Denna lag anger att ett avtal som någon ingått under påverkan av en ”psykisk störning” är ogiltigt. Är lagen tillämplig stadgas att var och en skall lämna tillbaka vad han har tagit emot eller, om det inte kan ske, betala ersättning för dess värde. När det gäller ”psykisk störning” omfattas bland annat partiella psykiska defekter. Så som du beskriver dig själv är det möjligt att ditt tillstånd skulle klassificeras som ”psykisk störning” i lagens mening. Detta har jag dock svårt att uttala mig om. Om du inte skulle omfattas av lagen har du en viss möjlighet att hävda att avtalet är ogiltigt på grund av ocker (31§ avtalslagen, se http://lagen.nu/1915:218). Denna paragraf kan fånga upp situationer där den ovan omnämnda lagen inte kan tillämpas, det vill säga andra situationer där någon är oförståndig eller lättsinnig. Din medkontrahent skall då ha utnyttjat ditt lättsinne eller oförstånd genom att t.ex. mottaga saker vederlagsfritt. Sammanfattningsvis kan sägas att du troligen skulle ha goda chanser att få avtalet ogiltigförklarat i domstol. Med Vänlig Hälsning
Andreas HeedRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000