FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt11/03/2007

Psykisk störning

Min far har slutit hyresavtal och köpt bil på avbetalning på grund av att han är dement. Hur skall han komma ifrån dessa avtal? Räcker det att åberopa läkarintyg och att han aldrig skulle ingått dessa avtal om han varit frisk? Eller hur skall man argumentera i domstol och hos ARN?

Lawline svarar

Hej, Lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning, blir tillämplig när avtal inte har ingåtts vid sinnenas fulla bruk. Följden blir att avtal, i det här fallet hyresavtalet samt avbetalningsavtalet, blir ogiltiga. Svårigheterna består ofta i att bevisa att personen just vid avtalstidpunkten led av en psykisk störning. Det vill säga, det räcker inte med att bevisa att person lider av en psykisk störning, utan man skall visa att personen led av en psykisk störning vid tillfället då avtalet slöts. Ett läkarintyg fungerar mycket väl som ett intyg. Med vänliga hälsningar
Lucas GeislerRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000