FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt03/03/2007

Blir gemensamt uppförda byggnader enskild egendom?

Hej! Min f.d. äger en jordbruksfastighet som är enskild egendom. Under äktenskapets gång har vi tillsammans uppfört nya tillbyggnader så som verkstad, maskinhall, utrum mm. Jag undrar om jag har rätt till del av dessa byggnader nu när vi gör en bodelning p.g.a. skilsmässa?

Lawline svarar

Hej! Som du säkert vet ingår inte enskild egendom i bodelningar. Avgörande för frågan huruvida du har rätt till ersättning för byggnaderna blir därför om dessa är fastighetstillbehör eller inte. Är de fastighetstillbehör hör de till fastigheten och är därmed enskild egendom, men om de inte utgör fastighetstillbehör är de istället lös egendom och ingår i bodelningen. Vad som är tillbehör till en fastighet regleras i jordabalkens 2 kap. som du finner http://lagen.nu/1970:994#k2 . Enligt huvudregeln i 1 § är byggnader fastighetstillbehör. Denna regel preciseras närmre i 4 §. För att byggnader som tillförs fastigheten skall vara fastighetstillbehör i rättslig mening måste det föreligga kongruens i ägarförhållandena i fastigheten respektive de tillförda byggnaderna. Kravet på att ägarförhållandena ska vara samma ställs högt i rättspraxis. Eftersom din f.d. make äger fastigheten ensam men ni uppfört byggnaderna tillsammans är ägarförhållandena inkongruenta och följden av detta är att byggnaderna är lös egendom. Eftersom de inte tillhör fastigheten skall de ingå i bodelningen. Med vänlig hälsning
Filip SkoglundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000