FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt27/02/2007

Vad gäller vid samägande av fastighet?

Var kan man hitta regler för samägande av fastighet. Vad är huvuddragen.

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga! När det gäller samäganderätt av fastighet finns en särskild lag som reglerar detta, nämligen lag ( 1904:48 ) om samägande, se http://www.lagen.nu/1904:48_s.1 . Huvuddragen i lagen är bland annat att lagen är dispositiv, det vill säga ägarna till fastigheten kan avtala bort delar av den i sitt samägandeavtal som man således inte vill ska gälla i det specifika fallet. För de frågor som inte reglerats i avtalet gäller sedan lagens regler. Därför är det vid samägande inledningsvis av vikt att titta i lagen och se vilka bitar man vill reglera på annat sätt. Lagen reglerar annars att samtycke ska lämnas av alla parter i olika situationer, exempelvis om fastigheten ska säljas för att vara en giltig försäljning. Vidare kan man ansöka om god man för det fall att parterna som samäger fastigheten inte kan komma överens i olika frågor. I lagen finns alla regler att tillgå och den är enkel att gå igenom för att få en överblick över huvuddragen. Skulle någon tolkningsfråga eller någon annan följdfråga uppkomma är du givetvis välkommen att återkomma med dina frågor. Med vänliga hälsningar
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000