FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt28/02/2007

Vilken typ av tillbehör är en jordbruksmaskin?

Hej! Jag undrar vilken status en jordbruksmaskin har som finns på en jordbruksfastighet, om där inte finns någon byggnad som kan göra maskinen till byggnadstillbehör? Är maskinen att anse som industritillbehör, eller krävs för ett sådant att det finns en tillhörande byggnad? Är det möjligt att ett föremål varken är byggnads- eller industritillbehör, d.v.s. enbart allmänt fastighetstillbehör?

Lawline svarar

Hej! Det framgår inte av frågan vilken typ av jordbruksmaskin det är så det får bli ett lite mer generellt svar. Som allmänna fastighetstillbehör enligt 2 kap. 1 § Jordabalken (JB) http://www.lagen.nu/1970:994#K2 byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk. Med anbragts menas inte att föremålet måste ha så att säga integrerats med marken, grävts ned eller liknande, istället syftar det mer till att utesluta föremål som lätt kan flyttas eller är tänkta att kunna flyttas. Med stadigvarande bruk menas att föremålet skall finnas permanent på fastigheten. T.ex. kan en oljecistern vara ett fastighetstillbehör men inte en husvagn. Vad som kan vara ett allmänt fastighetstillbehör beror lite på vilken typ av fastighet det är men Högsta Domstolen har t.ex. ansett att en siloanläggning var fastighetstillbehör (NJA 1985 s.365). Diskussion kring byggnadstillbehör blir med tanke på frågan överflödig. För att det skall vara fråga om industritillbehör enligt 2 kap. 3 § krävs att det skall vara fråga om industriell verksamhet. Med detta avses produktion av varor med maskinella hjälpmedel och det är väl tveksamt om jordbruk är att hänföra dit. Exempel på industriell verksamhet är verkstadsindustri, textilindustri etc. Vidare gäller att fordon som t.ex. lastbilar aldrig kan vara industritillbehör, i förarbetena nämns även truckar, traktorer, bandvagnar. Om ett föremål varken är allmänt fastighetstillbehör, byggnadstillbehör eller industritillbehör är det lös egendom.
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000