FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt22/02/2007

Hundägares ansvar

En lösspringande hund som skrämmer ett cyklande barn, som i sin tur kör på en granne som skadar ryggen... Är hundägaren skadeståndsskyldig?

Lawline svarar

Hej! Enligt 6 § lag om tillsyn över hundar och katter, har hundägare har ett s.k. strikt ansvar. Vad som menas med detta är att man som hundägare alltid är ansvarig för sådana skador som ens hund orsakar, oavsett om denne varit vållande eller inte. För att skadeståndsansvar ska uppkomma krävs emellertid att det finns ett relevant orsakssamband (något som inom skadeståndsrätten kallas för adekvat kausalitet) mellan de uppkomna skadorna och hundens agerande. Det krävs m.a.o. att skadorna har orsakats av hunden för att det strikta ansvaret skall inträda och det är denna fråga som troligtvis är huvudfrågan i den situation som följer av din fråga. Dessvärre är det mycket svårt att av frågan bedöma huruvida så är fallet eller inte, men om det kan anses finnas adekvat kausalitet mellan skadorna och hundens agerande är hundägaren troligtvis skadeståndsskyldig. Lag om tillsyn över hundar och katter finner du http://lagen.nu/1943:459 Mvh
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000