FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt17/03/2007

Hyresrättens skick och upprustningsföreläggande

Hej! Jag hyr ett äldre hus på landet av ett äldre par. Hur gör jag nu när tvättmaskinen inte startar? Förra gången var det en spisplatta, som när den sattes på så gick strömmen i hela kåken. Sen gick det inte att fylla på vatten i pannan (husets uppvärmningskälla) och då fick vi ju meddela dem detta vilket ledde till en hel del gapande och skrikande i telefonen plus tillmälen från dem. Hade gärna undvikit detta så därför ber jag er om hjälp - Åligger det oss som hyresgäster att åtgärda dessa brister? I kontraktet står .. mindre reparationer.. , men vad jag alltid lärt är att vitvaror och dylikt är värdens ansvar, fel eller sant?

Lawline svarar

Hej, Reglerna om hyresbostäder finns i jordabalkens 12 kapitel. I 18 a § i denna lag (se http://lagen.nu/1970:994#K12P18a) anges att: "Om en bostadslägenhet, som hyrs ut av fastighetsägaren till en hyresgäst för annat än fritidsändamål och som inte utgör del av hyresvärdens egen bostad, inte har lägsta godtagbara standard enligt sjätte och sjunde styckena, får hyresnämnden på hyresgästens ansökan förelägga hyresvärden att vidta åtgärd som behövs för att lägenheten skall uppnå sådan standard (upprustningsföreläggande)." För att lägenheten skall uppnå lägsta godtagbara standarden krävs det att den är försedd med anordning inom lägenheten för: 1. kontinuerlig uppvärmning, 2. kontinuerlig tillgång till varmt och kallt vatten för hushåll och hygien, 3. avlopp för spillvatten, 4. personlig hygien, omfattande toalett och tvättställ samt badkar eller dusch, 5. försörjning med elektrisk ström för normal hushållsförbrukning, 6. matlagning, omfattande spis, diskho, kylskåp, förvaringsutrymmen och avställningsytor. Det krävs även att det finns tillgång både till förrådsutrymmen inom fastigheten och till anordning för hushållstvätt inom fastigheten eller inom rimligt avstånd från den, och att huset inte har sådana brister i fråga om hållfasthet, brandsäkerhet eller sanitära förhållanden som inte skäligen kan godtas. Enligt vad jag kan se uppfyller din hyresrätt inte denna lägsta godtagbara standard. Jag rekommenderar därför att du kontaktar Hyresnämnden i syfte att få ett upprustningsföreläggande utfärdat. Medan bristerna åtgärdas har du enligt 21 § i samma kapitel möjlighet att deponera en del av hyran till Länsstyrelsen. Oavsett vad ni avtalat gäller ovan nämnda som en lagstiftad minimistandard och du skall kunna kräva att din bostad uppfyller kraven. Med vänlig hälsning,
Ingela HöggrenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?