FrågaKÖPRÄTTÖvrigt17/02/2007

Fel i bostadsrätt

jag köpte en bostadsrätt som i obejektsbeskrivningen uppgavs ha golvvärme i badrummet på ca 5 kvm, nu har det visat sig att det säljaren kallade golvvärme är rören som går till handdukstorken o handfatet. Alltså inte golvvärme i dess rätta bemärkelse, eller? Vad ska man göra åt detta? Hur reklamerar jag och vad är en skälig ekonomisk kompensation?

Lawline svarar

Köp av bostadsrätt regleras av köplagen som är dispositiv, vilket innebär att dess regler gäller om inte annat framgår av köpeavtalet. Köplagens felregler finns i 17 §, http://lagen.nu/1990:931#p17 . Varan ska stämma överens med vad som följer av avtalet och inte avvika från vad köparen med fog kan förutsätta. De byggnadstekniska aspekterna kan jag inte uttala mig om men om ni avtalade om att en annan, bättre sorts golvvärme skulle ingå i köpet föreligger det fel i varan. Som köpare kan du då göra gällande ett antal påföljder som du återfinner i 30 §, http://lagen.nu/1990:931#p30. Beräkningsgrunden för prisavdraget finns http://lagen.nu/1990:931#p38 . Även om det inte skulle följa av avtalet att golvvärme skulle ingå kan det fortfarande vara fel enligt 18 §, http://lagen.nu/1990:931#p18 . Säljaren har ett ansvar för uppgifter som lämnats i objektsbeskrivningen om uppgifterna kan antas ha inverkat på köpet. Om så är fallet föreligger fel i varan och du kan begära prisavdrag enligt ovan. Vad du bör göra är att kontakta mäklaren som förmedlade köpet, förklara situationen och säga att du vill ha ekonomisk kompensation av säljaren. Om säljaren inte går med på detta kan du stämma honom. Hur det görs kan du se http://lagen.nu/1942:740#k42 .
Filip SkoglundRådgivare