FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt20/02/2007

Ändring av bostadsrättsförenings stadgar

Kan man ställa en motion om att stadgarna för nedfallen puts i taket ändras till att föreningen skall stå för kostnaden?

Lawline svarar

Hej, Bostadsrättslagen som du kan läsa http://www.lagen.nu/1991:614 innehåller regler om vad som faller på bostadsrättsinnehavarens respektive föreningens ansvar. Föreningens stadgar innehåller dock ofta regler om detta som, om sådana regler finns, går före lagens bestämmelser. I detta fall gäller grundregeln för ändring av en bostadsrättsförenings stadgar. Detta innebär att ett sådant beslut är giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen är ense om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet. Förslag till ändring av stadgarna lämnas ofta i motioner. Reglerna för hur och när detta kan göras bör finnas i er förenings stadgar. Med vänlig hälsning
Ingela HöggrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000