FrågaAVTALSRÄTTGåva09/02/2007

Återtagande av gåva till make

Kan jag ta tillbaka gåvan som jag har gett för tre årssen? Det gäller fastigheten som jag har gett till min make. Gåvan var på större köpeskillijning än jag köpte den. Sedanefter blev upprättat äktenskapsförord. Kan jag ta tillbaka fastigheten pga, stror otacksamhet från makes sida?

Lawline svarar

Nej, man kan inte ta tillbaka en gåva som har blivit fullbordad, det vill säga då besittningsövergång har skett.

Det enda man kan göra i så fall är att försöka visa att gåvan aldrig överlämnats i gåvotagarens besittning och därmed alltså inte är giltig. Egendomen måste vara överlämnad så att den make som givit den inte har den i sin besittning eller inte kan förfoga över den. Det kan vara svårt att i ett gemensamt hushåll visa att besittningsövergång skett, därför finns en möjlighet att registrera gåvor mellan makar, se http://www.lagen.nu/1987:230#K8.

Ytterligare regler gäller för gåva av fast egendom, nämligen samma regler som vid köp. Gåvobrev skall upprättas och undertecknas av både givare och gåvotagare. Registrering enligt äktenskapsbalken är en förutsättning för att lagfart för fastigheten ska kunna beviljas den nya ägaren.Med vänlig hälsning

Miranda BergRådgivare
Hittade du inte det du sökte?