Fortsatt drift av rörelse i konkurs

Om en av delägarna i ett aktiebolag går i personlig konkurs, hur påverkar detta bolaget? Räknas denna delägares aktier som en tillgång? Finns det möjlighet att det görs en utmätning i bolaget?

Lawline svarar

Hej!Ett aktiebolag svarar inte för dess delägares skulder.Delägarens aktier räknas som en tillgång i konkursboet och skall realiseras. Försäljningen skall ske så snart det lämpligen kan ske och inbringa högsta möjliga betalning. (8 kap. 1 § Konkurslagen, se http://www.lagen.nu/1987:672)Konkursförvaltaren har olika former under vilka han kan försälja egendomen i konkursboet, se 8 kap. 6 och 8 §§.I 8 kap. 2 § föreskrivs att förvaltaren för boets räkning får fortsätta driften av en rörelse (aktiebolaget i detta fall) om det kan anses ändamålsenligt. I många fall är det bättre att sälja ett företag "i drift" och det är ofta det bästa sättet att förhindra en kraftig värdeminskning av företaget/aktierna.Med vänliga hälsningar

Daniel WaermeRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Konkurs? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo