Rätt till tolktjänst för döv/teckenspråkig

FRÅGA
Om jag är funktionshindrad (döv/teckenspråkig) och behöver tolk för att kunna kommunicera. kan jag kräva enligt lagen att få tolk? Hur gör jag då?
SVAR

Hejsan!Enligt Hälso- och sjukvårdslagen § 3b är det varje landstings skyldighet att tillhandahålla, finansiera och organisera tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade. Det är tolkcentralen på landstinget som har det praktiska ansvaret att ordna tolkar efter behov, så det är dit du ska vända dig med dina önskemål. Om du vill titta på bestämmelsen själv så hittar du den här .Med vänlig hälsning

Jenny Lindskog
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (277)
2021-06-09 När får demenssjuka tvångsvårdas?
2021-05-31 Ersättning för feldiagnos?
2021-05-30 Rätt till ersättning efter operation?
2021-05-03 Var kan man anmäla en läkare?

Alla besvarade frågor (93062)