FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt30/01/2007

Bostadsrättsförenings förvärvarande av bostadsrätt

Personer i min omgivning har påstått att det är förbjudet för en bostadsrättsförening att köpa en bostadsrätt i den egna föreningen (för att sedan hyra ut den). Jag har läst och försökt förstå bostadsrättslagen, men hittar inte någonstans där detta står. Är detta tillåtet eller inte?

Lawline svarar

När en bostadsrätt är ny och säljs av bostadsrättsföreningen så kallas det upplåtelse och när bostadsrätten sedan säljs vidare så benämns det överlåtelse och frågan här handlar om bostadsrätten kan säljas till bostadsrättsföreningen, eller i juridiska termer i vilka fall en bostadsrätt kan överlåtas till bostadsrättsföreningen. En bostadsrätt kan övergå till bostadsrättsföreningen genom överlåtelse; efter avsägelse, efter frånträdande, om förvärvaren inte antas till medlem, om hembudsskyldighet föreligger eller om tvångsförsäljning misslyckats. I samtliga dessa fall ska bostadsrättsföreningen omgående sälja bostadsrätten, dvs så snart det kan ske utan förlust, eller så kan föreningen besluta om att bostadsrätten ska upphöra och bli en hyresrätt, 6 kap 11 § bostadsrättslagen. Se hela bostadsrättslagen http://lagen.nu/1991:614. En bostadsrättsförenings huvudsakliga ändamål ska vara att upplåta lägenheter med bostadsrätt, men en bostadsrättsförening får också i mindre utsträckning upplåta hyresrätter. Avsägelse regleras i 4 kap. 11 § bostadsrättslagen, och innebär att bostadsrättshavaren blir fri från sina förpliktelser som bostadsrättshavare och att bostadsrätten övergår till bostadsrättsföreningen, där avsägelsen i sig inte medför rätt till ersättning från bostadsrättsföreningen. Om bostadsrättshavaren inte sköter sina åtaganden gentemot bostadsrättshavaren, 7 kap. 2-5 §§ bostadsrättslagen, eller genomför en väsentlig avgiftshöjning, 7 kap 17 § bostadsrättslagen, så får bostadsrättshavaren frånträda lägenheten och därvid erhålla marknadsmässig ersättning från bostadsrättsföreningen. En bostadsrätt kan också överlåtas till bostadsrättsföreningen om den som förvärvat en bostadsrätt inte antas som medlem i föreningen. Den som vägras medlemskap ska ha skälig ersättning för bostadsrätten, 6 kap 5 § bostadsrättslagen och det ska finnas sakliga skäl för att vägra medlemskap, 2 kap 3 § bostadsrättslagen. Om det finns en hembudsskyldighet för det fall en bostadsrätt övergår till lokal, så kan bostadsrättsföreningen lösa bostadsrätten, vilket framgår av 6 kap 9 § bostadsrättslagen. Slutligen kan en bostadsrätt också övergå till bostadsrättsföreningen om kronofogdemyndigheten vid tvångsförsäljningen inte lyckas sälja lägenheten trots tre försäljningsförsök, 8 kap 6 § bostadsrättslagen. I sådana fall övergår bostadsrätten utan lösen. Förhoppningsvis var detta ett uttömmande svar under vilka omständigheter en bostadsrättsföreningen kan förvärva en bostadsrätt inom den egna föreningen.
Mathias EhrhardtRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”