FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt16/01/2007

Vad är ett skuldebrev?

Vad innebär ett skuldebrev? Vilka rättigheter har ägaren till skuldebrevet?

Lawline svarar

Hej Ett skuldebrev är en ensidig, skriftlig utfästelse att betala ett visst belopp. Den som innehar ett skuldebrev kan kräva betalning i enlighet med skuldebrevet. Det finns två grundtyper av skuldebrev. Enkla och löpande. Enkla skuldebrev är ställda till en viss person. Syftet med ett enkelt skuldebrev är vanligen att utgöra bevis på att det finns en skuld. Den som kan kräva betalning behöver inte visa upp skuldebrevet för att den som är skyldig skall behöva betala. Löpande skuldebrev är presentationspapper. Det innebär att skuldebrevet måste kunna visas upp för att innehavaren skall kunna kräva betalning. En check är ett exempel på ett löpande skuldebrev.
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000