FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt29/01/2007

Uppsägning av andrahandshyresgäst

Hur skall en uppsagning av 2:a handshyresgast skrivas?

Lawline svarar

Hej, Enligt hyreslagen ska uppsägningen av ett hyreskontrakt vara skriftlig, och helst skickas i ett rekommenderat brev ( Jordabalken 12 kap 8 §). När det gäller förstahandsuppsägning från värden till en förstahandshyresgäst är lagen klar, brevet ska skickas rekommenderat för att gälla. När det kommer till andrahandsuppsägningar är det inte lika enkelt. Praxis hos Hyresnämnden är tvetydig och det är tveksamt om ett e-mail kan räknas som en skriftlig uppsägning blev. Det är svårt att bevisa att ett e-mail mottagits och vad händer om mottagaren inte går in och läser sina mail, eller struntar i att läsa just det mailet? Man bör kunna ställa vissa ytterligare krav på uppsägningen. En uppsägning är en ensidig rättshandling som avsändaren ensam disponerar över inom lagens ram. Man torde därför få ställa tämligen stränga krav på uppsägningen så att mottagaren, hyresgästen, inte skall sväva i en väsentlig osäkerhet om vad avsändaren gör gällande, se NJA 1992 s. 286. Förutom ovan nämnda omständigheter (skriftlighet och delgivning) kan följande frågor ha betydelse för giltigheten av uppsägningen: att den gjorts i rätt tid, att rätt adressat angetts, att rätt person sökts, att uppsägningen skett till rätt tidpunkt eller att det i vart fall inte skett till fel tidpunkt, att uppsägningen innehåller en viljeförklaring med rätt innehåll, frågan om en skriftlig uppsägning behöver vara undertecknad ,att den upptar rätt objekt, att uppsägningen har utfärdats av rätt person ( se Holmqvist, Kommentaren till Hyreslagen). Sammanfattningsvis bör man bör vara noga med hur uppsägningen går till och bör därför inte lita på ett e-mail eller ett vanligt brev. Det är bättre för båda parter och ur bevissynpunkt att uppsägningen görs ordentligt så att man slipper tvist senare. Ett rekommenderat brev där det klart och tydligt står från vilket datum uppsägningen gäller och undertecknat och daterad är det lämpligaste och bästa tillvägagåmgssättet. Vänligen,
Jacob ÖbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000