FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt14/01/2007

Överlåtelse av andel i fastighet

hej! om 3 personer har fått en stuga i gåva och nu vill ena av dem överlåta sin andel i stugan till en utomstående utan att dessförinnan ha erbjudit den till de övriga delägarna. har han rätt till de? P.S. blir väldigt tacksam om ni anger lagrum =) mvh

Lawline svarar

Hej! Det finns möjlighet för en av tre delägare av en sommarstuga mottagen som gåva att överlåta sin andel till en utomstående. Det som kan lägga hinder i vägen är om det i gåvohandlingen medtagits förbehåll om inbördes förköpsrätt mellan gåvotagarna. Jordabalken 4:29-31 (se http://www.lagen.nu/1970:994 ) behandlar gåva av fast egendom. Förbehållet skall antecknas i fastighetsboken. Finns ett sådant förbehåll måste andelen erbjudas de andra delägarna. Då flera personer äger något tillsammans gäller samäganderättslagen (se http://www.lagen.nu/1904:48_s.1 ) om den inte har avtalats bort. Enligt samäganderättslagen 6 § har varje delägare rätt att kräva att fastigheten säljs på offentlig auktion. Men en delägare kan även kräva att fastigheten klyvs istället genom att ansöka om klyvning hos tingsrätten (samäganderättslagen 7§). Klyvning av fastigheter behandlas i fastighetsbildningslagens 11:e kapitel (se http://www.lagen.nu/1970:988). Ett villkor för klyvning är att delägarna äger bestämda delar av fastigheten. Det räcker med att en delägare begär klyvning. Det måste vara möjligt att lägga ut klyvningslotter i enlighet med era andelar och yrkanden. Det krävs även att resultatet av klyvningen uppfyller vissa lämplighetsvillkor. Bl.a. finns krav på ändamålsenlig markanvändning och fastighetsreglering (fastighetsbildningslagens 3:e kapitel). Om en klyvning av fastigheten inte skulle uppfylla dessa krav får fastighetsbildningsåtgärden inte utföras. Efter att klyvning är genomförd kan ägaren till varje del själv naturligtvis överlåta den vidare. Med vänlig hälsning,
Louise HjelmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000