FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt16/01/2007

Kan man tvångsvis sälja en samägd fastighet?

Hej! jag äger en fast egendom med två fastigheter på tillsammans med min syster. Vi äger 50% var och nu vill hon sälja sin del. kan hon tvinga mig till försäljning av egendomen? Är min del säkrad? vad händer om jag inte vill att hon säljer sin del till vem som helst eftersom det innebär att vi måste gå förbi denna fastighet för att komma till våran del?

Lawline svarar

Hej! Som jag förstår det så äger ni tillsammans en fastighet med två byggnader på och inte en byggnad med två fastigheter. Jag kan ha misstolkat det eftersom Er formulering tyder på det sistnämnda, men återkom gärna i så fall. Vid besvarandet av frågan utgår jag ifrån att ni inte innehaft fastigheten för att driva någon form av bolag tillsammans. Detta kan man till exempel tänka sig om ni uteslutande använt fastigheten för att driva fiske eller liknande. Jag utgår också ifrån att ni inte har avtalat bort lagen om samäganderätt (se http://www.lagen.nu/1904:48_s.1). Lagen är tillämplig där två eller flera samfällt är ägare av fastighet. I 6§ står det faktiskt att varje ägare har rätt att hos domstol söka att godset för gemensam räkning utbjudes till försäljning på offentlig auktion. Detta gäller inte om delägarna har avtalat något annat eller om en delägare visar synnerliga skäl för anstånd (det är tyvärr mycket svårt att uppnå kravet på ”synnerliga skäl”). Om Er syster skulle vilja sälja kanske Ni föredrar att fastigheten klyves så att Ni får behålla Er del (se 7§). I fastigheltsbildningslagens 11 kapitel hittar Ni förutsättningarna för klyvning (se http://www.lagen.nu/1970:988#K11). Man ansöker om klyvning hos Lantmäteriet (se hur man går till väga http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?id=1214). Så fort Ni får reda på att Er syster gjort en ansökan om fastighetens försäljning måste Ni hos rätten ge till känna att Ni vill klyva fastigheten. Vidare måste Ni faktiskt ansöka om klyvning. Det räcker inte att bara påstå det. Sammanfattningsvis kan vi säga att det tyvärr inte finns så mycket Ni kan göra om Er syster vill sälja hela fastigheten. Ni kan klyva fastigheten och få behålla Er del, men Ni har inget att säga till om vad gäller den nya ägaren. Däremot kan man i vissa fall få myndighets beslut över att få använda annans fastighet, såsom att få gå över den för att komma till sin egen, men det är en annan fråga.
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000