FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt20/01/2007

Förköpsrätt och försäljning enligt samäganderättslagen

Kan den parten som vill sälja enl. Samäganderättslagen, förhindra att den andra parten köper före en offentlig aukiton? Vem hos rätten har hand om denna typ av försälning?

Lawline svarar

Hej! För att den andra parten skall ha en rätt att få köpa egendomen INNAN offentlig auktion krävs att ett avtal har träffats mellan delägarna med detta innehåll. Finns inget sådant avtal har parten ingen förköpsrätt, men däremot kan han ju inte hindras att köpa egendomen genom den offentliga auktionen, den är öppen för allmänheten. I och med att delägare/delägarna ansöker om att egendomen skall säljas på offentlig auktion (6§) förordnas en god man som skall sköta försäljningen (8§). Den gode mannen kan t.ex. vara en advokat, fastighetsmäklare eller liknande. Kostnaderna ska betalas av delägarna i förhållande till deras andelar. Samäganderättslagen, http://lagen.nu/1904:48_s.1 Med vänliga hälsningar
Kristine ErlandssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000