FrågaSKATTERÄTTÖvrigt14/01/2007

Uppskov vid flytt till Norge och inom vilka tidsfrister

Jag kommer att sälja ett småhus, varit min permanentbostad i mer än 10 år. Kan jag utnyttja uppskovsavdrag gällande realisationsvinstskatten när ersättningsbostaden är ett lantbruk i Norge (bostad för en familj)? Hur lång tid innan, respektive efter försäljningen av min fastighet kan jag förvärva ersättningsfastigheten?

Lawline svarar

Hej! Nya uppskovsregler träder i kraft den 1 februari 2007 vilket innebär att man även kan skjuta upp reavinstskatten när man köper en bostad inom EES-området, däribland är Norge inräknat. Att det är ett lantbruk med en bostad går bra som ersättningsbostad, se 47 kap. 5 § inkomstskattelagen. Tiden för när man måste förvärva ersättningsbostaden räknas i kalenderår. Detta innebär att du tidigast kan köpa ersättningsbostaden ett år innan du sålde permanentbostaden och senast ett år efter att du säljer bostaden. För att få uppskov måste du även ha bosatt dig på den nya bostaden senast den 2 maj andra året efter att du sålde permanentbostaden. Detta betyder att om du säljer permanentbostaden i år måste du senast den 31 december 2008 ha köpt den nya bostaden och senast den 2 maj 2009 ha bosatt dig på denna bostad. Du ska alltså om du inte förvärvar den nya bostaden under samma kalenderår som du säljer permanentbostaden få ett preliminärt uppskov vid 2008 års taxering, som omvandlas till ett slutligt uppskov om du köper den nya bostaden senast 31 december 2008 (och bosätter dig senast 2 maj året därpå). Lagtexten finns http://www.lagen.nu/1999:1229#K47 Vänliga hälsningar,
Anna BergmanRådgivare
Hittade du inte det du sökte?