FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt15/01/2007

Är uttalanden och påståenden i e-post bindande?

Är uttalanden och påståenden gjorda i e-post bindande i rättstvister?

Lawline svarar

Det är lite svårt att veta vad det är för typ av uttalanden det rör sig om utefter din beskrivning men generellt kan följande sägas. Om det rör sig om avtal så är ett anbud eller svar på ett anbud alltid bindande oavsett form såvitt det gäller lös egendom, 1 kap. 1 § 1 st. avtalslagen. Det gäller dock för den som påstår det att visa att uttalandena verkligen har förekommit. För köp av fast egendom gäller ett formkrav såsom sägs i 4 kap. 1 § 1 st. jordabalken. Det innebär att köp av fast egendom aldrig har giltig verkan mellan köparen och säljaren om det inte upprättats en särskild köpehandling. I Sverige har vi en princip om fri bevisprövning vilket innebär att parterna i en rättegång får åberopa all den bevisning de vill, såsom E-post. Enligt principen om fri bevisvärdering är det sedan upp till rätten att värdera den bevisning som förekommit. Bland annat beroende på hur lätt det är att förfalska uttalandena kan bevisvärdet variera.
Rasmus FahlénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”