FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt17/01/2007

Spotlights - tillbehör till fastighet?

Hej! Jag har köpt en villa. I huset finns skenor för spotlights i några av rummen. Säljaren vill lämna skenorna men ta med sig spotlightsen. Vad gäller, är spotlightsen fast eller lös egendom.

Lawline svarar

I jordabalkens 2:a kapitel stadgas om tillbehör till fastighet, se http://lagen.nu/1970:994. I 2 § stadgas vilka föremål som är byggnadstillbehör och som tillhör fastigheten genom sitt samband med byggnaden. För att ett föremål skall anses som byggnadstillbehör krävs att det har ändamålsgemenskap ("för stadigvarande bruk") och yttre samband ("blivit försedd med") med byggnaden. I rättsfallet RÅ 1941 not 246 ansågs inte lampor vara tillbehör till fastigheten. Inte heller finns lampor med i uppräkningen i 2 kap 2 § jordabalken, varför spotlightsen inte torde tillhöra fastigheten och således vara lös egendom.
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000