FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt23/01/2007

Garagehyra samt avtal om privata sanktionssystem

Om en boende hyr ett garage, utan att ha sitt fordon ståendes i garaget utan använder detta som förråd, och flera andra boende är intresserade av att få en garageplats till sina fordon, har man då rätt att uppehålla en garageplats?? Finns lokalt skrivet i föreningen att bilar ska stå i garaget - dessa får ej användas som förråd. Undrar också om föreningen kan bötfälla en felparkerad bil. Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej, Med det lagtekniska uttrycket lägenhet i 12 kap 1 § jordabalken (uttryckt såsom hus eller del av hus i lagen, se http://www.lagen.nu/1970:994 ) avses näst intill allt med tak och väggar. Således gäller 12 kap jordabalken (JB) inte bara hus, rum och lokaler, utan även garage. Lagen skiljer mellan bostadslägenhet och lokal. I 12 kap 1 § 3 st JB hittar vi den negativa definitionen där det föreskrivs att allt som inte är bostadslägenhet räknas som lokal. I JB:s 12 kap 23 § 2 st hittar vi en regel som förklarar att en lokal ej får användas för annat ändamål än det avsedda. I första hand föredras det om användningsområdet är specificerat i hyreskontraktet, men regeln gäller även då syftet med förhyrningen framgår av omständigheterna. I ditt beskrivna fall torde det inte råda någon tvekan om att hyresgästen använder lokalen på ett sätt som är oförenligt med avtalet. Detta innebär att hyresgästen gör sig skyldig till avtalsbrott och i en sådan situation har hyresvärden rätt att säga upp avtalet i förtid enligt 12 kap 42 § 1 st 4 p. Enligt 12 kap 43 § har dock hyresgästen möjlighet att behålla lokalen om rättelse sker efter tillsägelse från hyresvärden. Detta betyder att en hyresvärd, som vill säga upp avtalet, dessförinnan måste uppmana hyresgästen att vidta rättelse. När det gäller felparkeringsavgiften torde följande gälla. De sätt på vilka en förpliktelse kan uppkomma är numerus clausus. Detta betyder att enbart de i författning och praxis uppräknade sätten om en förpliktelses uppkomst kan göras gällande. Det går således inte att med något annat påhittat sätt försöka tvinga annan till förpliktelse. Två av dessa sätt är genom avtal samt genom åläggande av domstol/myndighet/kommun (det allmänna). Av detta kan vi dra den slutsatsen att det inte borde finnas något som förhindrar medlemmarna i en förening att besluta om olika ordningsföreskrifter samt om de sanktioner som följer vid brott av dessa föreskrifter. Liknande förekommer ofta på den kommersiella avtalsrätten område där parter, för att försäkra sig om att de avtal som fattats verkligen följs, avtalar om t ex viten. Detta innebär att ett beslut fattat på behörigt sätt i enlighet med föreningens stadgar borde kunna göras gällande mot föreningens medlemmar. Däremot kan ett sådant beslut aldrig komma att omfatta även utomstående part, d v s någon som inte är medlem i föreningen. För det fall en person inte ingått avtal om betalningsförpliktelse så har nämligen det allmänna ensamrätt på att ta ut liknande avgifter. Med andra ord borde föreningen kunna ta ut en felparkeringsavgift av sina medlemmar, om ett beslut som bemyndigar dem att handla på detta sätt fattats i behörig ordning, men att ta ut samma avgift av utomstående kan det aldrig bli tal om. Hoppas mitt svar lämnat dig lite visare. Med vänlig hälsning,
Elzbieta KaczorowskaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”