FrågaKOMMERSIELL RÄTTÖvrigt14/01/2007

Regler kring livsmedelshygien och tamdjur i butiker

Var står det om att man inte får ha hund/pälsdjur i livsmedelsbutik. Mvh Christer

Lawline svarar

Hej, I enlighet med God Hygien Praxis och annan praxis inom området livsmedelshygien anses butiksinnehavare vara skyldiga att motverka att tamdjur får tillträde till livsmedelsbutiker. Detta är även reglerat på europanivå genom EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (som du kan läsa här: http://www.slv.se/upload/dokument/Lagstiftning/2000-2005/F%20852-2004%20livsmedelshygien.pdf). Där anges att adekvata förfaranden skall finnas för att förhindra att tamdjur får tillträde till platser där livsmedel bereds, hanteras eller lagras (eller, om den behöriga myndigheten tillåter detta i särskilda fall, för att förhindra att sådant tillträde leder till kontaminering). I övrigt är naturligtvis butiksinnehavaren berättigad att ställa ytterligare krav på de som besöker butiken och ofta kan man se skyltar vid entrén som visar vad som är otillåtet att ta med in i butiken. På Livsmedelsverkets hemsida (http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=1858) hittar du mer information om regler kring livsmedelshygien.
Ingela HöggrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000