FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt08/01/2007

Innebörden av en "ändringslag"

Vad står det i 1994:852 ang t.ex. storleken på vitesbelopp

Lawline svarar

Hej, Den lag du refererar till är en "ändringslag", närmare bestämt "Lag (1994:852) om ändring i Plan- och bygglagen (1987:10)". Ändringarna som lagen medförde trädde i kraft den 1 juli 1995, och implementerades då i Plan- och bygglagen (PBL). En ändringslag är ingen självständig lag, utan ändrar endast lydelsen i en befintlig lag, i detta fall PBL. Detta innebär att det är PBL du skall läsa angående ditt aktuella ärende (Se http://lagen.nu/1987:10). Din specifika fråga angående storleken på vitesbelopp går inte att svara på generellt, då detta inte anges i lagen utan beslutas i de enskilda fallen. För att se en fullständig förteckning över vilka paragrafer i PBL som denna ändringslag ändrade, se http://lagen.nu/1987:10#L1994:852. Vänligen,
Carl Johan ZimdahlRådgivare