FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt08/01/2007

Innebörden av en "ändringslag"

Vad står det i 1994:852 ang t.ex. storleken på vitesbelopp

Lawline svarar

Hej, Den lag du refererar till är en "ändringslag", närmare bestämt "Lag (1994:852) om ändring i Plan- och bygglagen (1987:10)". Ändringarna som lagen medförde trädde i kraft den 1 juli 1995, och implementerades då i Plan- och bygglagen (PBL). En ändringslag är ingen självständig lag, utan ändrar endast lydelsen i en befintlig lag, i detta fall PBL. Detta innebär att det är PBL du skall läsa angående ditt aktuella ärende (Se http://lagen.nu/1987:10). Din specifika fråga angående storleken på vitesbelopp går inte att svara på generellt, då detta inte anges i lagen utan beslutas i de enskilda fallen. För att se en fullständig förteckning över vilka paragrafer i PBL som denna ändringslag ändrade, se http://lagen.nu/1987:10#L1994:852. Vänligen,
Carl Johan ZimdahlRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000