FrågaKOMMERSIELL RÄTTÖvrigt14/01/2007

Val av företagsform

Vilken form blir enklast och mest ekonomisk om vi syskon vill behålla föräldrahemmet tillsammans,att nyttja och hyra ut veckovis?

Lawline svarar

Hej, Jag utgår från att du menar i vilken företagsform ni skall bedriva er verksamhet. Det är många aspekter som måste tas med i bedömningen av vilken företagsform som är mest ekonomisk. Därför rekommenderar jag att ni själva läser lite om de olika formerna och bedömer dessa utifrån era förutsättningar. Mer information om olika företagsformer hittar ni här: http://www.bolagsverket.se/foretag/index.html Beroende på hur ni tänkt bedriva er verksamhet kan det vara bra att även läsa lite mer om olika typer av föreningar. mer information om olika föreningstyper hittar du här: http://www.bolagsverket.se/foreningar/index.html Den, juridiskt sett, enklaste typen av företag är enkla bolag. Ett enkelt bolag bildas helt formlöst när två eller flera personer samarbetar. Det enkla bolaget är ingen juridisk person utan varje bolagsman (delägare) äger sina tillgångar och ansvarar för sina skulder. Bolagets vinster och förluster delas lika mellan bolagsmännen om inte annat avtalats. Du kan läsa mer om reglerna för enkla bolag http://lagen.nu/1980:1102#K4 Om ni vill att ert bolag skall vara en juridisk person som till exempel kan äga tillgångar, låna pengar och föra talan i domstol kanske det kan vara aktuellt att bilda ett handelsbolag eller ett kommanditbolag. I ett handelsbolag är bolagsmännen personligen ansvariga för företagets avtal och skulder. Ett kommanditbolag är en särskild form av handelsbolag där det ska finnas minst en bolagsman med ett begränsat ansvar (kommanditdelägare) och minst en med ett obegränsat ansvar (komplementär). Du kan läsa mer om handelsbolag och kommanditbolag http://lagen.nu/1980:1102 Jag rekommenderar även att ni funderar över eventuella skatterättsliga aspekter på valet av företagsform. Kontakta gärna skatteverket eller besök deras hemsida för mer information: http://www.skatteverket.se/ Som du förstår är det svårt att ge en specifik rekommendation när jag inte vet så mycket om era förutsättningar och den verksamhet ni har för avsikt att bedriva. Jag hoppas dock att du fått lite hjälp på traven och du får gärna återkomma om du har några ytterligare frågor.
Ingela HöggrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000