FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 04/01/2007

Avbryta semester

kan arbetsgivare beordra arbetstagare att avbtyta semester

Lawline svarar

Hej! Då det gäller den svenska arbetsrätten är det mycket som inte är reglerat direkt i lag då vi istället har en tradition av att sluta kollektivavtal. Den relevanta lagen i detta fallet är semesterlagen som du finner http://lagen.nu/1977:480, närmare bestämt 10-15§§. Lagen stadgar inte något speciellt om just arbetsgivarens rätt att avbryta en arbetstagares semester, men anger att om semester förläggs på annat sätt än genom överenskommelse med arbetstagaren så ska denna meddelas minst 2 månader före ledighetens början och om särskilda skäl föreligger så får besked lämnas så sent som 1 månad före ledighet. Båda förarbeten och äldre rättsfall anger att om tidsgränsern inte hålls så kan det bli aktuellt med ekonomisk ersättning och t.o.m. skadestånd till arbetstagaren. Då reglerna är stränga till arbetstagarens fördel torde man kunna dra skutsatsen att det ska till väldigt speciella omständigheter för att en arbetsgivare ska kunna ändra/dra tillbaka/avbryta semester. Värt att kontrollera är dock om det finns något speciellt angivet i det kollektivavtal som gäller för Din arbetsplats då många regler kan omförhandlas genom avtal. Mvh
Ida ForssRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000