FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt07/01/2007

Uppsägning av hyresavtal

Hejsan! Jag har en fråga angående uppsägande av andrahandskontrakt för lägenhet. Igår var det nyårsafton, och 20:46 fick jag och min flickvän varsitt sms på telefonen om att vårt andrahands hyreskontrakt var uppsagt från och med gårdagens datum, vilket ger en sista hyresdag den sista mars 2007. Vi hävdar att detta är en felaktig uppsägning, då väl hyreslagen kräver en skriftlig undertecknad uppsägning? Vi vill bestrida denna uppsägnings giltlighet, då vi i vår tur har både uppsägningstider på abonnemang och ett andrahandshyreskontrakt på annan ort (dvs vi hyr vår lägenhet till en andrahandshyresgäst). Vi undrar vad lagen säger om detta uppsägande. Kan det räknas som giltligt? Våra mobiltelefoner mottog meddelandena, men vi läste dem inte förrän idag 1/1. Kan ett sms räknas som en skriftlig handling? Är jättetacksam för hjälp!

Lawline svarar

Hej, regler för hur uppsägning av hyresavtal ska ske finns i 12 kap. 8 §, Jordabalken. (se www.lagen.nu) Du har rätt i att hyresvärdens uppsägning ska ske skriftligen, förutsatt att hyresförhållandet varat i mer än 3 månader. Det finns dock inget absolut krav på att uppsägningen ska signeras av hyresvärden, så länge det framgår klart att det är denne som är avsändaren. Vad som däremot måste framgå är vilken form av uppsägning hyrevärden har i åtanke. Om det inte framgår av uppsägningen ifall hyresavtalet sägs upp till förverkande (dvs vräkning), eller om det rör sig om en vanlig uppsägning till hyrestidens utgång så torde uppsägningen inte vara godtagbar. Vad gäller uppsägningens form så ska handlingen antingen sändas till dig i rekommenderat brev, eller delges via delgivningslagen. Om det rör sig om en uppsägning till förverkande så får uppsägningen endast ske på det sistnämnda sättet. Detta framgår av 12:8, 3st med hänvisning till 8:8 Jordabalken. Min bedömning är alltså att uppsägningen är utan verkan. Den har varken delgivits korrekt eller skickats via rekommenderat brev. Såvitt jag förstår så har det inte heller angivits vilken form av uppsägning det skulle röra sig om. vänliga hälsningar
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000