FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt01/01/2007

Ärende på stämma i bostadsrättsförening

En styrelse för en bostadsrättförening upptäckte i januari i år att medlemmar av en tidigare styrelse med stor sannolikhet begått en rad olika ekonomiska oegentligheter (från 2002-2005). Styrelsen säger sig emellertid inte ha tid med denna typ av frågor och vill inte uttala sig i frågan. Revisorn vill inte heller titta på frågan. Har de rätt att göra på detta sätt?

Lawline svarar

Hej, Du har som medlem i bostadsrättsföreningen rätt att få ett ärende behandlat på föreningsstämman om du begär det inom den tid och på det sätt som kan vara bestämt i föreningsstadgarna. Om det inte skulle stå något om hur ett ärende ska tas upp i stadgarna kan du enligt lag skriftligen begära att styrelsen tar upp ärendet så länge du kräver detta i god tid innan styrelsen ska skicka ut kallelsen till stämman. Detta är för att frågan ska finnas med på dagordningen i kallelsen. Om styrelsen inte vill diskutera frågan om oegentligheterna kan du alltså, om inte stadgarna föreskriver annat, skriftligen kräva att frågan tas upp på nästa stämma. (se http://www.lagen.nu/1987:667#K7 , Lag om ekonomiska föreningar 7:6). Du kan ju även tala med flera medlemmar i föreningen om att begära att ärendet tas upp för att få större "genomslag". Jag hoppas att detta gav vägledning. Hör gärna av dig igen om du vill veta vad som gäller angående att väcka skadeståndstalan mot den gamla styrelsen. Med vänlig hälsning,
Susanne SjölanderRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”